Maximaal hypotheek berekenen

Maximale hypotheek berekenen?

Dan bent u bij maximaalhypotheekberekenen.nl aan het juiste adres !
maximaal hypotheek berekenen kan direct via onderstaand formulier

Maximaal Hypotheek Berekenen

Maximaalhypotheekberekenen.nl vergelijkt alle in nederland werkende geldverstrekkers op basis van de door u opgegeven gegevens.

Maximale Hypotheek

De maximale hypotheek die u kunt afsluiten is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • geldverstrekker
  • inkomen
  • rentevastperiode
  • eigen vermogen
  • waarde woning
  • bestaande bouw/nieuwbouw

Vergelijk aanbieders

Het vergelijken van meerdere aanbieders kan u soms duizenden euro's schelen bij een maximale hypotheek berekening
Bron: consumentenbond

Factoren die bepalend zijn voor uw maximale hypotheek

Er worden diverse normen gehanteerd om vast te stellen hoe hoog het hypotheekbedrag mag zijn dat u kunt lenen.
Er worden met externe en persoonlijke factoren rekening gehouden.
Al deze factoren bepalen samen de maximale hypotheek berekening.

Externe factoren

Rentestand
De hoogte van de rentestand is bepalend voor de hoogte van je hypotheek. Hoe hoger de rentestand hoe lager het bedrag is dat er geleend kan worden.

Rentevast periode
Meestal wordt er gekozen voor een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan bijvoorbeeld 1 jaar zijn, maar 5, 6, 10, 15, 20 en 30 jaar behoren ook tot de mogelijkheden. Over het algemeen geldt: hoe korter de rentevast periode, des te lager het rentepercentage.

Rentebedenktijd
Sommige geldverstrekkers bieden een rentebedenktijd. Dat is meestal een periode van één of twee jaar. Binnen deze periode mag je zelf bepalen op welk moment een nieuwe rentevast periode ingaat. Uiteraard is het verstandig dat te doen op een moment dat de rente het laagst staat.

De waarde van de aan te kopen woning
De hoogte van het bedrag dat je kunt lenen is tevens afhankelijk van de waarde van de woning. De woning is immers het onderpand voor de lening. Als de waarde van het pand hoger is dan de benodigde hypotheek, dan kan er meestal meer worden verstrekt aan hypotheek.

Hoeveel kun je lenen?
Meestal kun je, al dan niet met behulp van NHG, een bedrag lenen tot 125% van de executiewaarde van het huis. Dat komt ongeveer overeen met de koopsom van het huis inclusief alle bijkomende kosten.

PERSOONLIJKE FACTOREN

Financiële situatie
De financiële situatie bepaalt uiteraard de hoogte van je maximale hypotheek. De hoogte van het inkomen speelt natuurlijk een hoofdrol, maar ook de manier waarop dat inkomen wordt verworven. Ben je bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer of heb je een vaste aanstelling? Ook wordt gekeken naar je vermogens- en schuldpositie.
Hoe meer vermogen hoe beter, hoe groter het aantal schulden, des te lager de hypotheek. Veel geldverstrekkers eisen dat lopende verplichten worden ingelost alvorens een hypotheek te verstrekken.

Wel of geen vaste aanstelling?
Een vaste aanstelling zorgt natuurlijk voor financiële zekerheid. Ook mensen zonder een vast dienstverband, zoals flexwerkers en uitzendkrachten, kunnen een hypotheek afsluiten.
Bij zelfstandigen, freelancers en mensen die ongeregeld of op provisiebasis werken wordt dan meestal uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar. Ook wordt gekeken naar de prognoses voor het lopende jaar. Het is namelijk voor de geldverstrekker van belang of je nu, maar ook in de toekomst aan je verplichtingen kan voldoen.

Toekomst
Naast het inkomen kijken hypotheekverstrekkers bij hun beoordeling ook naar je toekomstverwachtingen. Je opleiding en je beroep geven daarbij een indicatie van je toekomstige financiële situatie.

Schulden
Hypotheekverstrekkers doen altijd eerst navraag bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel voordat er een offerte wordt verstrekt. Elke lening die wordt afgesloten staat daar geregistreerd. Sta je in het bestand van het BKR, dan wordt ook gekeken naar je betalingsgedrag. Deze twee factoren zijn van invloed op de hoogte en de voorwaarden van de af te sluiten hypotheek.

Overwaarde en spaargeld
Heb je je vorige woning verkocht en winst gemaakt? Dan is de bijleenregeling van toepassing. Deze regeling is van invloed voor de hoogte van het te lenen bedrag en beperkt de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
Heb je spaargeld, dan kan dat een positief effect hebben op de hoogte van de hypotheek en op de maandelijkse lasten.

Leeftijd
Aan bijna alle hypotheekvormen zit een levensverzekering gekoppeld. Bij een levensverzekering moet een medisch traject worden gevolgd. Vaak beperkt zich dat tot het invullen van een vragenformulier, heel soms is een medische keuring noodzakelijk. Over het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de premie voor de levensverzekering is. Omdat hierdoor je maandlasten zullen stijgen, kan dit invloed hebben op de hoogte van de maximale hypotheek.

Maximale hypotheek
In eerste instantie bepaalt de hoogte van je inkomen of je de woonlasten kunt opbrengen. Hiervoor gelden de normen zoals de overheid die vaststelt voor de NHG. Hypotheekverstrekkers hanteren elk hun eigen acceptatiebeleid, waarin is geformuleerd onder welke omstandigheden je welk bedrag kunt lenen.

Hypotheek zonder advies

Weet u al precies wat u wilt en bent u prima op de hoogte van uw eigen financiële situatie en risicobereidheid, dan is de execution only hypotheek wellicht interessant.
De execution only hypotheek is een hypotheek zonder advies.
U betaalt alleen een laag bedrag aan bemiddelingskosten voor de aanvraag bij de hypotheekverstrekker. De bemiddelingskosten worden pas in rekening gebracht als u bij de notaris zit.

U moet van te voren wèl eerst een execution only toets afleggen en deze met goed resultaat afsluiten. Deze kennis en ervarings toets bepaalt of u voldoende kennis van uw financiële situatie en hypotheken heeft. Als na de toets blijkt dat u over onvoldoende kennis beschikt, dan wordt u geadviseerd om voor hypotheekadvies te kiezen. Heeft u de toets gehaald? Dan kan een hypotheek zonder advies interessant voor u zijn.